Kontaktmøte med kompetansemiljøene

Fredag deltok Dyrøyseminarsenteret på et kontaktmøte med fylkesrådsleder Pia Svensgaard i Troms fylkeskommune og en samling av kunnskaps- og kompetansemiljøer i Midt-Troms. Initiativet kom fra Midt-Troms regionråd, som også sto som arrangør av møtet. Målet var å etablere en dialog om regional utvikling i et kunnskaps- og kompetanseperspektiv. Styreleder Ulf Christensen holdt et engasjert innlegg om planene for «Kunnskapsparken». Senteret skal bli en møteplass for hele Midt-Troms og inneholde bibliotek, studiesenter, Newtonrom og andre opplevelser for barn og voksne. Deltakerne på møtet var, foruten om ordførere og rådmenn i regionen, Kunnskapsparken Finnsnes AS, Forsvarets høgskole, Studiesenteret Finnsnes, Senja næringshage, Næringshagen i Målselv og Dyrøyseminarsenteret. Vi var i godt selskap!