Ledelse langs leia

I 2011 vedtok Harstad kommune å være en «lærende kommune». Harstad jobber systematisk med lederskolering på alle nivå og dette programmet har fokus på verdsettende ledelse. Vi har fått delta på samlinger sammen med enhets- og avdelingsledere fra nabokommunen litt lenger sør i leia. Samlingene består av både teori og refleksjon, og arbeid i tverrfaglige refleksjonsgrupper mellom samlingene er avgjørende for læringsutbyttet. Professor Tom Tiller leder dialogen, sammen med Svein Helgesen fra Rennesøy – en annen lærende kommune i vest. I Lysekil og Helsingborg (Sverige) har de kjørt lignende prosesser. Er det verdifullt å danne et nettverk av lærende kommuner?

Dyrøy følger Harstad kommunes lederopplæring.