Strategi for sosiale medier

Enkelte lurer fortsatt på om de skal være til stede i sosiale medier. Den tid er forbi. Vår holdning er «synk – eller svøm!». Vi har i tiden etter Dyrøyseminaret 2010 arbeidet med å utforme vår stragegi for bruk av sosiale medier. Å bare bruke Facebook, Twitter osv er ikke nok, vi må vite hva vi ønsker å oppnå med tilstedeværelsen. Derfor satser vi på kompetanseheving i organisasjonen. Ikke bare for oss i Dyrøyseminarsenteret, men også for andre i kommunen. I praksis jobber vi alle med kommunikasjon.

Stor oppslutning om verkstedet "Sosiale medier" under Dyrøyseminaret 2010. Foto: Sindre Storvoll

Sammen setter vi oss på skolebenken i morgen. Fra før av har vi gjennomført flere runder med skolering, internt og eksternt. Og fortsatt er det mye å lære! Som kommune synes vi det er nyttig å følge med på hva andre gjør, og å samarbeide med de som går foran oss på veien. Under Dyrøyseminaret 2010 innrømte kommunikasjonssjef Morgan Lillegård at Tromsø kommune har en vei å gå. De har siden ansatt en person som skal ha et spesielt ansvar for sosiale medier. Tromsø har invitert oss på besøk på fredag, da står emnet igjen på agendaen.

Det er mye man kan gjøre selv også. Eksempelvis kan dere «like» en side på Facebook som heter «Eksempelkommune«, der får dere masse nyttig tips og triks fra andre kommuner samlet på ett sted. Trondheim kommunes betablogg er også veldig god. Følg dem også på Twitter @BetaTrondheim. Vi har et eget prosjekt i Dyrøyseminarsenteret med arbeidstittelen «Innovasjon i kommunikasjon». Det kan du lese mer om her.

Her er linker til en del artikler som ble postet på seminarsida under Dyrøyseminaret 2010. Da var sosiale medier ett av temaene deltakerne kunne lære mer om på verkstedene på dag 2. Der deltok også ungdom fra Dyrøy og Nordre Land.

Kontaktmøte med kompetansemiljøene

Fredag deltok Dyrøyseminarsenteret på et kontaktmøte med fylkesrådsleder Pia Svensgaard i Troms fylkeskommune og en samling av kunnskaps- og kompetansemiljøer i Midt-Troms. Initiativet kom fra Midt-Troms regionråd, som også sto som arrangør av møtet. Målet var å etablere en dialog om regional utvikling i et kunnskaps- og kompetanseperspektiv. Styreleder Ulf Christensen holdt et engasjert innlegg om planene for «Kunnskapsparken». Senteret skal bli en møteplass for hele Midt-Troms og inneholde bibliotek, studiesenter, Newtonrom og andre opplevelser for barn og voksne. Deltakerne på møtet var, foruten om ordførere og rådmenn i regionen, Kunnskapsparken Finnsnes AS, Forsvarets høgskole, Studiesenteret Finnsnes, Senja næringshage, Næringshagen i Målselv og Dyrøyseminarsenteret. Vi var i godt selskap!

Ny kraft fra bygda?

Bygdeforskningsdagen arrangeres i Stjørdal 25. mars.

Bygdeforskningsdagen arrangeres i Stjørdal 31. mars.

Ragnvald Storvoll, daglig leder i Dyrøyseminarsenteret, sitter i panelet under Bygdeforskningsdagen som arrangeres for første gang i Stjørdal 31.mars. Der er han i godt selskap av bl.a. Liv Signe Navarsete. Bygdeforskningsdagen er en dagskonferanse hvor forskning og kunnskap om bygda står i sentrum. Konferansen er en møteplass for forskere, myndigheter og representanter fra
både privat og offentlig sektor. Les mer på Bygdeforskningsdagens nettside.

Master i Midt-Troms

Studiesenteret Finnsnes har fått på plass et tilbud om mastergradsutdanning i erfaringsbasert økonomi og ledelse i Midt-Troms. Vi jubler! Dette gir mange mulighet til kompetanseheving samtidig som de jobber og bor hjemme. Etableringen av studiet er et viktig steg på veien for å bygge opp et sterkt studie- og forskningsmiljø i Midt-Troms. Saken kommer bare kort tid etter at Studiesenteret og Sparebank1 Nord-Norge lanserte nyheten om tre doktorgradsstipender som skal forske på tematikk som er viktig i vår region. Dyrøyseminarsenteret vil bidra ved å legge til rette for digitale kollokviegrupper i videokonferanserom. Dem finnes det mange av i Troms! Stedsuavhengige studier og digital læring er avgjørende for kompetansebygging i Midt-Troms, send søknad nå!

Lure linker til FOX

Vi puster ut etter ei hektisk, men trivelig helg i Tromsø. Her finner du ei lenkesamling til medieoppslag fra FOX’11.

Rundt 150 dyrøyværinger tok turen til Tromsø og den årlige ”FOX – Bygda på tur”. Der møtte vi minst like mange; utflytta dyrøyværinger, hyttefolk, studenter og andre som har et hjerte for Dyrøy. Det er alltid spennende å se hvor mange vi kan nå, og på hvilken måte vi når dem. I forkant har vi hatt oppslag i lokalavisa, plakater i nærmiljøet, sendt brev til hytteeiere og utflytta dyrøyværinger som vi har adressen til, skrevet artikler på kommunens nettside og selvfølgelig informert muntlig i alle mulige fora. Vi har besøkt skolen og vært aktive i sosiale medier som Facebook og Twitter. Det viste seg i ettertid at noen kom kun fordi de hadde hørt et innslag på radio fredag morgen, mens andre kom fordi de hadde lest oppslagene på Tavla til Universitetet i Tromsø.

Morten Kræmer (NRK Troms) intervjuer oss i forkant av FOX

 

FOX ’11 nådde mange studenter

Masterstudent Ingvild Storvoll med Emil deltok på stand

Karrieresenteret er en viktig samarbeidspart for FOX ’11. På fredag 18. mars hadde Dyrøy stand på universitetet, både på helsefag og teorifagbygget. Universitetet formidlet informasjon ut til sine studenter .

Mange studenter var innom. I tillegg knyttet vi kontakter til lærere og forskere på Universitetet.  Foxkortet ble utdelt og studenter fra regionen ble invitert til Rica Ishavshotell på kaffe lørdag ettermiddag. Noen av disse dukket opp.

Tora Bergliot (1 år) var en aktiv ambassadør på stand.

Dialogmøte med Heikki Holmås

Marit, Heikki og ordfører Rolf.

Det er ikke hver dag vi får besøk av stortingsrepresentanter. Når de først dukker opp, forsøker vi å ta godt vare på dem. I dag har vi hatt et givende dialogmøte med Heikki Holmås (SV). Ordføreren og rådmannen vår var med. Holmås har fått et innblikk i både våre utfordringer og våre innovative løsningsforslag. Den stedsuavhengige tankegangen står sterkt i Dyrøy. Det betyr at vi definerer oss som like sentral som en hver annen kommune, når vi bare benytter den digitale motorveien. De potensielle gevinstene vi kan høste av bredbåndet, er mye større enn vi har trodd. Vi igangsetter prosjekter innen både skole, helse og kultur i vår kommune som kommer til å endre måten vi arbeider, lærer og erfarer på i framtida. Se opp!

Marit A. Espenes, Heikki Holmås (SV), Ragnvald Storvoll og rådmann i Dyrøy, Øystein Rørslett.

Ledelse langs leia

I 2011 vedtok Harstad kommune å være en «lærende kommune». Harstad jobber systematisk med lederskolering på alle nivå og dette programmet har fokus på verdsettende ledelse. Vi har fått delta på samlinger sammen med enhets- og avdelingsledere fra nabokommunen litt lenger sør i leia. Samlingene består av både teori og refleksjon, og arbeid i tverrfaglige refleksjonsgrupper mellom samlingene er avgjørende for læringsutbyttet. Professor Tom Tiller leder dialogen, sammen med Svein Helgesen fra Rennesøy – en annen lærende kommune i vest. I Lysekil og Helsingborg (Sverige) har de kjørt lignende prosesser. Er det verdifullt å danne et nettverk av lærende kommuner?

Dyrøy følger Harstad kommunes lederopplæring.

Case Dyrøy

Susan Halford, University of Southampton

Vi er litt stolte over at vår tankegang og våre arbeidsmetoder vekker interesse hos andre, til og med utenfor landegrensene. I dag gjennomførte vi et videomøte med professor Susan Halford fra Universitetet i Southampton. Vi ble introdusert for henne via førsteamanuensis Aud Obstfelder fra UiT som også er blitt en samarbeidspartner i ett av våre prosjekter. Disse to har det til felles at de forsker på bruken av ny teknologi i helse- og omsorgsfeltet. Hva skjer i organisasjonene når man introduserer nye arbeidsverktøy, hvordan påvirker det kommunikasjonen, hvordan endres arbeidsmetodene og hvilke prosjekter lykkes? Vi håper å få Susan Halford med på laget når vi skal jobbe med innovasjoner i Dyrøysamfunnet og har allerede avtalt et nytt, fysisk møte i april.

Verdenspremiere i Nordavindshagen

Torsdag denne uken er det verdenspremiere i Nordavindshagen. Brøstadbotn Barokk Band er en nyskaping med tradisjonelle røtter og framtidsrettede vyer. Initiativet kommer fra barokkoboisten Anna Starr, en verdensborger, bosatt i Dyrøy. Dyrøyseminarsenteret bidrar til at flest mulig kan følge den historiske hendelsen – fra hvor som helst – gjennom live streaming av hele konserten. Kulturopplevelser kan også være stedsuavhengige! Følg denne linken om du vil være publikum.

Konsertplakaten antyder både tradisjon og innovasjon.