Flinke Fredrik

Husker dere Fredrik som var med i avslutningspanelet under Dyrøyseminaret? Fredrik har interesse og talent for både sport, musikk og realfag – og nå har han også tatt nye steg inn i teknologiens verden. En av våre samarbeidspartnere og leverandører, Avikom AS, som har levert videokonferanseutstyret i Nordavindshagen, tok nylig imot den unge dyrøyværingen i arbeidsuka hans. Der har Fredrik hatt spennende dager med mange oppgaver, blant annet har han laget presentasjonsfilm av de ansatte og drevet opplæring av nye brukere. Dette er Fredriks andre besøk hos Avikom, han var der sammen med flere andre ungdommer fra Dyrøy i desember, som en del av lederopplæringen i regi av Dyrøyseminarsenteret. Vi håper han deler sin nyvunne kunnskap med sine klassekamerater og med oss andre i Dyrøy. Kanskje ser vi ham bak miksebordet ved neste webcast fra Dyrøy?

Fredrik på jobb hos Avikom i Tromsø.