Troms vs. Nordland

Nordland ga sine kommuner et skikkelig løft inn i arbeidet med lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK). Foredragsholderne fra Innovasjon Norge, Telemarksforskning og BI var samstemte i sitt budskap; utvikling i Nordland vil kun skje der det legges til rette for det. Kompetanse, idémakere, næringsklynger og infrastruktur på være på plass. Vårt foredrag om Dyrøys metode ble godt tatt i mot. Vi takker hjerteligst for terningkast 10, som vi fikk fra en av Distriktssenterets utsendte.

Nordlandskonferansen 2011

View more presentations from maritae77

På vei til Nordlandskonferansen i Bodø, hadde vi et stopp på fylkeshuset i Tromsø der vi gjennomførte en arbeidsøkt sammen med Gunnar Davidsson, som er avdelingsleder i plan og næringsetaten. Etter å ha møtt Nordlandskommunene og Nordland fylkeskommune på konferansen, konkluderer vi med at vi har to høyst oppegående og utviklingsorienterte fylker.

 

Ei god jobbeøkt på fylkeshuset.

Syt, skryt eller flyt? Hvilke historier forteller vi fra vårt hjemsted?

Spennende møtedager i januar

Dyrøyseminarsenteret har hektiske møtedager for tida, samtidig som vi holder mange foredrag for andre som er interessert i lokalsamfunnsutvikling. Senest i dag hadde vi besøk i Nordavindshagen av en delegasjon arbeiderpartipolitikere, både fra vår egen kommune, fra fylket og fra nasjonalt nivå, representert ved Ove Gamst, Randi Lillegård, Kari Anne Opsal, Anne Marit Bjørnflaten og Bendiks Harald Arnesen. Nylig var vi i Oslo i møte med KRD. Da fikk vi også muligheten til å besøke en av Troms sine stortingsrepresentanter, Irene Lange Nordahl (Sp), som ga oss en omvisning i Stortinget. Om vi ikke har forsøkt å gå en mil i hennes sko, har vi i alle fall prøvesittet stolen hennes. Vi testet Jens sin også. Hysj, ikke si det til noen…

Stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl (Sp) tok imot Dyrøyseminarsenteret på Stortinget.

Ragnvald Storvoll prøvesitter stolen til Jens.

Foredrag på Nordlandskonferansen

Nordlandskonferansen har invitert Dyrøyseminarsenteret til å holde foredrag om lokalsamfunnsutvikling. Møtes vi der? Vårt foredrag har foreløpig fått tittelen «Hvordan endre et lokalsamfunn?». Vi er opptatt av hvordan lokalsamfunn kan høste gevinster av den teknologiske utviklingen, og vil definitivt benytte anledningen til å snakke om Digitale Dyrøy og prosjektet Stedsuavhengige arbeidsplasser. Lurer på hvordan Nordland ligger an i forhold til Troms når det gjelder bredbåndsutbygging? Det skal vi forske mer på før vi reiser. Se hele programmet her. Vi gleder oss!

Nordland sparker i gang LUK med Nordlandskonferansen 19.-20. januar.