Velkommen til vår nye nettside

Det var på tide å oppdatere nettsida vår. Dyrøyseminarsenteret har i dag mange oppgaver som ikke kommuniseres tydelig nok gjennom den nettsida vi hadde. Prosjektene er flere enn tidligere, og stabens sammensetning har endret seg. Sammen innehar vi kompetanse til å løse utviklingsoppgaver både internt og eksternt. Dette vil vi fortelle mer om på sida vår.

Vi har valgt å bygge vår nye nettside på WordPress, en fleksibel og god bloggplattform som harmonerer med vårt ønske om hyppig publisering og god integrering med sosiale medier. Følg oss på den måten som passer dere best!

Den gamle nettsida vil fortsatt være i bruk, men vil ikke være startsida vår. Der finner du mye informasjon om Dyrøyseminaret som arrangeres annet hvert år, og her kan du finne arkiv og presseoppslag, melde deg på og lignende.

Håper å se dere – og høre fra dere – ofte her inne!